Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jun 12, 2019

Er det nødvendig å vise fram den perfekte kroppen sin på Instagram – og ødelegge for oss andre?