Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Dec 25, 2019

Hva var det beste og verste i året som gikk? Hva har vi lært? Og ikke minst: Hva skal vi aldri mer snakke om?