Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Mar 25, 2020

Synnøve gir deg sine beste smalltalk-tips og Vanessa har analysert arketyper på Instagram.