Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


May 28, 2020

Vanessa er en løs kanon denne uka, mens Synnøve har vært på date og laga nye spilleregler.