Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jul 1, 2020

Hvordan er vi på fest? Ville vi endra oss for en mann? Og hvorfor bli vi så sentimentale på heimebane?