Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Nov 11, 2020

Har vi et kall? Hvilken alder er best? Og hva er verst av å vrake eller bli vraka?