Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Dec 25, 2019

Hva var det beste og verste i året som gikk? Hva har vi lært? Og ikke minst: Hva skal vi aldri mer snakke om?


Dec 18, 2019

Våre beste råd.


Dec 11, 2019

Om Tinder og tristesse.


Dec 4, 2019

Når de gamle aldri går hjem.