Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Nov 30, 2022

Når er Vanessa mest seg selv, og hva vil Synnøve bli huska for? Vi har vært på seminar og bonda.


Nov 23, 2022

Kjemi & terapi.


Nov 16, 2022

Snus, sannhetsserum og åpne sluser.


Nov 9, 2022

Synnøve har levd på en løgn og Vanessa deler en mørk hemmelighet.


Nov 2, 2022

Eller er det vi som ikke følger med lenger?