Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Sep 29, 2021

Vanessa har svinsa med svansen, Synnøve har fornærma en gammal flamme og begge er blitt sosialt inkompetente.