Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Nov 24, 2021

Eller enda viktigere: Hva vil vi ha? Og hva irriterer oss mest med hverandre?