Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jan 5, 2022

Vanessa har møtt en superstjerne, mens overgangen til 2022 ble i røffeste laget for Synnøve.