Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jan 19, 2022

Vi trenger et forbilde. Vanessa har begynt å drikke på dagtid, og Synnøve er blitt enda særere.