Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Apr 6, 2022

Hvorfor gråter Vanessa? Hvilken diagnose har Synnøve? Og hvem kan mest om Synnøve og Vanessa av Synnøve og Vanessa?