Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jun 22, 2022

Hvorfor hater Vanessa mingling? Hva er status i forholdet til Synnøve? Og blir dette en levekvinne-sommer?