Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jan 4, 2023

Vanessa har sett inn i krystallkula for 2023, mens Synnøve gjør et tappert forsøk på å fornye podkasten i anledning det nye året.