Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Mar 8, 2018

Vanessa feirer bursdag og kvinnedagen, mens Synnøve depper fordi Yarisen har fått dødsdommen.