Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Feb 28, 2019

Vanessa savner gnist og Synnøve har nådd bunnen av smålighet. Har universet noe bedre i vente for oss?