Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jul 12, 2017

Vi stalker ekser og deler nordmenn inn i kategorier. Bonustrack: Vanessa debuterer som rapper.