Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Nov 27, 2019

Vanessa deler øyeblikket som endra hele livet hennes, mens Synnøve klarer ikke å slutte å snakke om seg selv.