Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jan 30, 2020

Trenger Vanessa behandling? Er norske menn dårlige kjærester? Og hvorfor har Synnøve sammenbrudd?