Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Apr 22, 2020

Synnøve har fått ny jobb og klarsynte fremtidsutsikter, mens Vanessa har lært hvordan et forhold skal være.