Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Aug 23, 2017

Vi feirer ELLE og oss selv. Vanessa har dårlig karma og Synnøve blir deppa av å se seg selv naken.