Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Sep 24, 2020

Vanessa forteller sannheten om forholdet sitt, mens Synnøve oppsummerer hva eksene har lært henne.