Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Sep 30, 2020

Hvem er egentlig gode rollemodeller? Er vi bitre? Og hva er greia med å gønne på?