Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Mar 3, 2021

Er det innafor å ta en timeout? Hvorfor er Vanessa redd for å bli glemt? Og har vi egentlig Z-faktor?