Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Jul 19, 2017

Om fødsler, smisk og kjendiseri.


Jul 12, 2017

Vi stalker ekser og deler nordmenn inn i kategorier. Bonustrack: Vanessa debuterer som rapper.


Jul 5, 2017

Vanessa er på ferie i Saint-Tropez, mens Synnøve har panikk hjemme i Norge.