Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

May 30, 2018

Vanessa røper hvilket sexråd som forandra livet hennes, og Synnøve har dumma seg ut på audition. 


May 23, 2018

Synnøve har levd et hemmelig liv i mange år, mens Vanessa har tatt sannhetsserum.


May 16, 2018

Alt er som det pleier: Vanessa vil ha på seg minst mulig på 17. mai og Synnøve er nede i ei dump.


May 9, 2018

Om bonusfamilien og talen som forandra alt.


May 2, 2018

Vanessa er akuttinnlagt på sjukehus, men the pod must go on.