Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Jun 28, 2018

Synnøve er hekta på slekta, mens Vanessa har nok med seg selv.


Jun 20, 2018

Spørsmål alle kommer til å hate oss for.


Jun 13, 2018

Om frekke menn og ufølsomme journalister.


Jun 6, 2018

Vanessa har klikka og Synnøve har nådd det ultimate lavmål.