Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Nov 28, 2018

Om skilsmisse, anger og alder.


Nov 22, 2018

Vanessa tar beina fatt, og Synnøve har sett lyset. Igjen.


Nov 15, 2018

Jentekvelden som gikk skeis.


Nov 8, 2018

En gang bygdejente – alltid bygdejente.