Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Apr 25, 2019

Vanessa er forfulgt av ulykker, mens Synnøve har funnet lykken.


Apr 17, 2019

Vanessa syns Synnøve skal skjerpe seg.


Apr 10, 2019

Hundre episoder og 6 millioner nedlastinger senere. Vi elsker podden og dere!


Apr 3, 2019

Vanessa har grått seg gjennom uka, mens Synnøve har hatt blackout.