Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Nov 27, 2019

Vanessa deler øyeblikket som endra hele livet hennes, mens Synnøve klarer ikke å slutte å snakke om seg selv.


Nov 20, 2019

Hvilke damer er de største truslene? Og hva har vært det største vendepunktet hittil i livet?


Nov 14, 2019

Vi er i det amorøse hjørnet.


Nov 6, 2019

Nirvana, nerver og menn som ikke forstår sitt eget beste.