Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Feb 26, 2020

Synnøve misunner menn, og Satan sjøl har tatt bolig i Vanessa.


Feb 20, 2020

Om rykter, selvtillit og Vanessas 10 beste råd til unge jenter.


Feb 12, 2020

Do's and dont's når du er på sjekker'n.


Feb 5, 2020

Vanessa har knekt kjærlighetskoden i Los Angeles, mens Synnøve lurer på om det faktisk fins pene menn med humor.