Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Jul 14, 2020

Dere spør – vi svarer.


Jul 8, 2020

Om forelskelse, nakne kropper, slanger og agurker. Misforstå oss rett.


Jul 1, 2020

Hvordan er vi på fest? Ville vi endra oss for en mann? Og hvorfor bli vi så sentimentale på heimebane?