Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Sep 29, 2021

Vanessa har svinsa med svansen, Synnøve har fornærma en gammal flamme og begge er blitt sosialt inkompetente.


Sep 22, 2021

Piker 12, guttejenter og hva vi lo av på hytta.


Sep 15, 2021

Fest, feiring og forlovelse.


Sep 8, 2021

Om å starte fra scratch, skandaler og gamle griser. 


Sep 1, 2021

Ny pod - nye muligheter til å klikke i vinkel.