Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Mar 17, 2021

Vanessa har torpedoplaner. Synnøve vil helt ned i kjelleren og forbli der. I tillegg byr vi på våre ærligste – og forhåpentligvis beste – kjærlighetsråd.