Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Apr 21, 2021

Synnøve har planlagt sin egen begravelse, mens Vanessa gjør omfattende endringer mens hun fortsatt er i live.