Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


May 26, 2021

Hvem kan Vanessa gruse i en slåsskamp? Hvorfor vil Synnøve skru tida tilbake? Og hva kjeder oss mest i et forhold?