Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Dec 15, 2021

Synnøve oppsummerer livet etter bruddet og Vanessa har bryllupsnerver.