Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Apr 20, 2022

Vanessa er skakkjørt og drittlei, mens Synnøve er mest opptatt av å bli som Dolly Parton. Special guest star: Vanessa sin bitch.