Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Nov 9, 2017

Vi rangerer menn, rot og oss selv. Har vi selvinnsikt egentlig?