Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


May 11, 2022

Eier ikke Synnøve ryggrad? Hvorfor gifter Vanessa seg igjen? Og overfører vi gammal grums til ungene våre?