Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Feb 22, 2023

Har vi utvikla oss overhodet de siste 300 episodene? Hvilke damer gjør Vanessa ekstra sjalu? Og har Synnøve fortsatt trua på kjærligheten?