Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Aug 30, 2023

Hvem ringer vi når nøden er størst? Kan vi bli livsnytende asketer? Og har vi det egentlig verre enn menn?