Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jan 10, 2024

Vanessa er fullstendig nervevrak, mens Synnøve har testa eksponeringsterapi for å overleve.