Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jan 24, 2024

Finnes det en ideell aldersforskjell i et forhold? Hva er man for gammal til når man har runda 47? Og er Staysman blitt for tynn?