Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Jan 18, 2018

Vanessa har fått et godt råd, mens Synnøve gruer seg til det meste.