Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Apr 5, 2018

Synnis lever det gode liv på Granca, mens Vanessa råtner på rot hjemme på kjøkkenet sitt.