Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


May 16, 2018

Alt er som det pleier: Vanessa vil ha på seg minst mulig på 17. mai og Synnøve er nede i ei dump.