Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Oct 17, 2018

Vi er i New York! Vanessa disker opp med tidenes overraskelse, og det blir det latter og gråt i skjønn forening.