Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Oct 26, 2017

Vanessa ber om hjelp og Synnøve har fått Trusemannen på nakken.


Oct 19, 2017

Vanessa er blitt sjekka opp av Harvey Weinstein og Synnøve er keen på Peter Jöback.


Oct 11, 2017

Når livet aldri blir det samme.